Program Diploma pascasiswazah ini menggabungkan pengetahuan substantif dan prosedural dengan kemahiran professional dan advokasi yang diperlukan oleh pengamal undang-undang dan peguam Syari’e di Malaysia. Diploma ini dibentuk khusus dengan tujuan melahirkan pengamal undang-undang Syari’ah yang berkemahiran serta berkemampuan memahami, menganalisis dan menyelesaikan masaalah-masaalah berkaitan dengan undang-undang Syari’ah yang dikemukakan oleh mana-mana pihak yang memerlukan perkhidmatan mereka. Proses pembelajaran dan latihan program ini dipermudahkan dengan akses kepada system pangkalan data undang-undang yang ekstensif dan perpustakaan undang-undang yang lengkap.

Courses/Subjek

 • Sistem Perundangan Islam
 • Sistem Undang-Undang Malaysia
 • Instrumen Perancangan Harta Islam & Pentadbiran Pesaka
 • Undang-Undang Jenayah Islam
 • Undang-Undang Keterangan Islam
 • Kepeguaman & Etika
 • Undang-Undang Keluarga Islam
 • Isu Undang-Undang Perlembagaan
 • Prosedur Jenayah Mahkamah Syariah
 • Prosedur Mal Mahkamah Syariah
 • Undang-Undang Muamalat dan Pelaksanaannya

Duration of study/ Tempoh pengajian

Part time/ Separuh masa

1 year 8 months / 1 tahun 8 bulan (5 trimester)

Admission requirement/Syarat kelayakan masuk

 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian [LL.B (Kepujian)] dari universiti tempatan yang diiktiraf oleh UIAM; atau
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Syariah atau setaraf dengannya dari mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh UIAM; atau
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang [LL.B] dari universiti yang diiktiraf oleh UIAM dan Sijil Amalan Undang-Undang (CLP); atau
 • Lain-lain kelayakan yang diiktiraf oleh UIAM; dan