Program Diploma pascasiswazah ini merupakan syarat lantikan perkhidmatan Pegawai Syari’ah dan peguam Syari’e. Program ini telah dibentuk dengan mengambil kira pengetahuan serta kemahiran yang perlu dan sesuai untuk melatih dan melahirkan pakar-pakar yang berkelayakan serta kompeten melaksanakan pentadbiran badan kehakiman Islam di Malaysia dan negara-negara Islam. Diploma ini juga bermanfaat bagi mereka yang ingin mendalami pengetahuan dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan pentadbiran badan kehakiman Syari’ah. Kursus akan dijalankan dalam Bahasa Melayu (kecuali Teks Undang-Undang).

Courses/Subjek

 • Teks Undang-Undang (Bahasa Arab)
 • Undang-Undang Keluarga
 • Sistem Perundangan Islam
 • Sistem Undang-Undang Malaysia
 • Kaedah Kajian & Mooting
 • Kaedah-Kaedah Fiqah
 • Acara Jenayah Mahkamah Syariah
 • Undang-Undang Keterangan
 • Undang-Undang Jenayah Islam
 • Acara Mal Mahkamah Syariah
 • Pengurusan Harta Pusaka

Duration of study/ Tempoh pengajian

Full time/Sepenuh masa

 • 1 year / setahun (3 trimesters)

Part time/ Separuh masa

 • 1 year 8 months / 1 tahun 8 bulan (5 trimester)

Admission requirement/Syarat kelayakan masuk

 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Syariah dari UIAM; atau
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Syariah atau setaraf dengannya dari mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh UIAM; dan